NASZA GRUPA


Nasza grupa składa się z dwóch firm. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu szeroką i dostosowaną do Państwa potrzeb ofertę.

W skład grupy wchodzą:


Więcej na temat grupy >>

 SUBSKRYBCJA

Jeżeli chcesz być informowany o nowych treściach, które pojawią się na stronach naszego serwisu wystarczy, że wypełnisz znajdujący się niżej formularz.


Subskrybuj

  PRAWO


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych z dnia 30 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 719)

ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2001 r.
w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

ROCZNE POZIOMY ODZYSKU l RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POUŻYTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R.

Poz. Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad Symbol PKWiU 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% poziom
% poziom
% poziom
% poziom
% poziom
% poziom
o
d
z
y
s
k
u
r
e
c
y
k
l
i
n
g
u
o
d
z
y
s
k
u
r
e
c
y
k
l
i
n
g
u
o
d
z
y
s
k
u
r
e
c
y
k
l
i
n
g
u
o
d
z
y
s
k
u
r
e
c
y
k
l
i
n
g
u
o
d
z
y
s
k
u
r
e
c
y
k
l
i
n
g
u
o
d
z
y
s
k
u
r
e
c
y
k
l
i
n
g
u
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 opakowania z tworzyw sztucznych 25.22
17.40.21-50
17.40.21-73
17.40.21-75
- 7 - 10 - 14 - 18 - 22 - 25
2 opakowania z aluminium, o pojemności mniejszej niż 300 l 28.72.12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40
3 opakowania z blachy białej i
lekkiej innej niż aluminiowa
28.72.11 - 6 - 8 - 11 - 14 - 18 - 20
4 opakowania z papieru i
tektury
21.21.12
21.21.13
21.21.14
21.21.15-30
- 37 - 38 - 39 - 42 - 45 - 48
5 opakowania ze szkła
gospodarczego, poza ampułkami
26.13.11 - 13 - 16 - 22 - 29 - 35 - 40
6
 
 
opakowania z materiałów
naturalnych (drewna i
tekstyliów)
bez względu na symbol PKWiU -
 
 
5
 
 
-
 
 
7
 
 
-
 
 
9
 
 
-
 
 
11
 
 
-
 
 
13
 
 
-
 
 
15
 
 
7 opakowania wielomateriałowe bez względu na symbol PKWiU - 5 - 8 - 12 - 16 - 20 - 25
8
 
 
urządzenia klimatyzacyjne
zawierające substancje
zubożające warstwę ozonową
(CFC i HCFC)
29.23.12
 
 
15
 
 
15
 
 
20
 
 
20
 
 
25
 
 
25
 
 
30
 
 
30
 
 
45
 
 
45
 
 
50
 
 
50
9
 
 
 
 
 
 
 
urządzenia chłodnicze i
zamrażające oraz pompy ciepła
poza urządzeniami dla
gospodarstw domowych
zawierające substancje
zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC)1)
29.23.13
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
60
 
 
 
 
 
 
 
60
 
 
 
 
 
 
 
70
 
 
 
 
 
 
 
70
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
chłodziarki i zamrażarkitypu
domowego zawierające
substancje zubożające warstwę
ozonową (CFC i HCFC)1)
29.71.11
 
 
 
 
15
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 
20
 
 
 
 
25
 
 
 
 
25
 
 
 
 
30
 
 
 
 
30
 
 
 
 
40
 
 
 
 
40
 
 
 
 
50
 
 
 
 
50
 
 
 
 
11 akumulatory ołowiowe (kwasowe) 31.40.21
31.40.22
wz wze wz wze wz wze wz wze wz wze wz wze
12 akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe 31.40.23 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70
13 akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe (wraz z pakietami) 31.40.23 10 10 15 15 25 25 35 35 45 45 50 50
14  ogniwa i baterie galwaniczne,
bez ich części:
- guzikowe,
- baterie pierwotne,
- pozostałe baterie wtórne
31.40.1,
z
wyłączeniem
31.40.13
52)
 
 
7 72)
 
10
 
 
102) 15 152) 30
 
302) 50 502)
15 oleje smarowe,
z wyłączeniem:
- oleje bazowe,
- oleje przepracowane
23.20.18,z
wyłączeniem:
23.20.18-01,
23.20.18-09.10
30 153) 37 173) 40 193) 45 223) 50 253) 50 253)
16
 
 
lampy wyładowcze, z
wyłączeniem świetlówek
kompaktowych
bez względu na symbol PKWiU 7
 
 
7
 
 
12
 
 
12
 
 
18
 
 
18
 
 
25
 
 
25
 
 
32
 
 
32
 
 
40
 
 
40
 
 
17 opony nowe, używane regenerowane (bieżnikowane), używane nieregenerowane (niebieżnikowane) 25.11.11
25.11.13-55
25.11.13-57
25.11.14-04
25.11.14-05
25.11.20
25.12.10-30.00
25.12.10-50
25.12.10-90
25 nd 35 nd 50 nd 60 nd 70 nd 75 nd

 
1)Dotyczy również substancji zubożających warstwę ozonową, stosowanych jako czynniki spieniające w izolacji.
2) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.
3) Dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji.

wz - wszystkie zgłoszone
wze - wszystkie zebrane
nd - nie dotyczy


(c) 2004 www.eko-sam.pl, Email: ekosam@eko-sam.pl Tel: (48)369-91-93 Fax: (48) 369-91-93