NASZA GRUPA


Nasza grupa składa się z dwóch firm. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu szeroką i dostosowaną do Państwa potrzeb ofertę.

W skład grupy wchodzą:


Więcej na temat grupy >>

 SUBSKRYBCJA

Jeżeli chcesz być informowany o nowych treściach, które pojawią się na stronach naszego serwisu wystarczy, że wypełnisz znajdujący się niżej formularz.


Subskrybuj

  PRAWO

          Dział ten zawiera teskty aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska i utylizacji odpadów

Lista aktów prawnych dostęppnych do pobrania:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 885) przeglądaj
pobierz PDF (197 KB)
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1157) przeglądaj
pobierz PDF (166 KB)
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) przeglądaj
pobierz PDF (577 KB)
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638) przeglądaj
pobierz PDF (81 KB)
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych z dnia 30 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 719) przeglądaj
pobierz PDF (109 KB)
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78) przeglądaj
pobierz PDF (171 KB)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. z 2001 r Nr 63 poz. 639.) pobierz PDF (154 KB)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628.) pobierz PDF (329 KB)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. z 2001 Nr 100 poz. 1085.) pobierz PDF (251 KB)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112 poz.1206.) pobierz PDF (1,82 MB)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września w sprawie katalogu odpadów ( Tabela: Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów c.d.). (Dz. U. Nr 112 poz.1206.) pobierz PDF (1,88 KB)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 22 poz. 251.) pobierz PDF (37 KB)
Rozporządzenie Rady Ministrów Ministrów dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów. (Dz.U. z 2000 r nr 120 poz.1284.) pobierz PDF (1,78 MB)


(c) 2004 www.eko-sam.pl, Email: ekosam@eko-sam.pl Tel: (48)369-91-93 Fax: (48) 369-91-93