NASZA OFERTA

Oferta ogólna
Oferta recyklingu na rok 2005


Tabele:
Wymaganego poziomu recyklingu
Opłat produktywnych na 2004r.


Zapraszamy również do przeglądania naszej prezentacji w wersji HTML
Prezentacja

 SUBSKRYBCJA

Jeżeli chcesz być informowany o nowych treściach, które pojawią się na stronach naszego serwisu wystarczy, że wypełnisz znajdujący się niżej formularz.


Subskrybuj

  OFERTA

TABELA OPŁAT PRODUKTYWNYCH NA ROK 2004

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA OPAKOWAŃ
Poz. Symbol PKWiU Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych) Jednostkowa stawka w zł za 1 kg.
1. bez względu na symbol PKWiU opakowania z tworzyw sztucznych1 2,56
2. bez względu na symbol PKWiU opakowania z aluminium1 1,28
3. bez względu na symbol PKWiU opakowania ze stali,
w tym z blachy stalowej
0,77
4. bez względu na symbol PKWiU opakowania z papieru i tektury1 0,61
5. bez względu na symbol PKWiU opakowania za szkła gospodarczego, poza ampułkami1 0,15
6. bez względu na symbol PKWiU opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)1,2 0,31
7. bez względu na symbol PKWiU opakowania wielomateriałowe1 2,76


JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA PRODUKTÓW
Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu Jednostkowa stawka w zł za 1 sztukę
1. 29.23.12 urzadzenia klimatyzacyjne zawierajace substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HGFC) 102,3
2. 29.23.13 urządzenia chłodnicze i zamrażające oraz pompy ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC) 153,43
3. 29.71.11 chłodziarki i zamrażarki typu domowego zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (CFC
i HCFC)
51,15
4. 31.40.23 akumulatory niklowo-kadmowe:
- małogabarytowe (wraz z pakietami2)
o masie do 50 g 0,51
o masie 51 - 150 g 1,53
o masie 151 - 750 g 6,14
o masie 751 - 2000 g 20,46
wielkogabarytowe o masie powyżej 2000g3) 26,60
5. 31.40.1, z wyłączeniem 31.40.13 ogniwa i baterie galwaniczne, bez ich części:
- guzikowe 0,10
- baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne:
o masie do 50 g 0,314,6
o masie 51 -150 g
  1,334
  2,665
  1,026
o masie 151 - 250 g
  2,564
  5,115
  2,056
2,056  
6. 34.40.1, z wyłączeniem 31.40.13 o masie powyżej 250 g (wszystkie rodzaje) 5,114,5,6


JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT DLA POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW
Poz. Symbol PKWiU Rodzaje produktu Jednostkowa stawka
  I. Oleje smarowe w zł za 1 kg.
1. 23.20.18
z wyłączeniem
23.20.18-01
23.20.18-09.10
oleje smarowe
z wyłączeniem:
- oleje bazowe,
- oleje przepracowane(odpadowe)
1,94
  II. Lampy wyładowcze
2. bez względu na symbol PKWiU świetlówki, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych 0,51
3. 31.50.15-53
31.50.15-55
lampy rtęciowe 1,53
4. 31.50.15-57 lampy sodowe 1,53
5. 31.50.15-59 lampy wyładowcze pozostałe 1,53
  III. Opony    
6. 25.11.11
25.11.13-55
25.11.13-57
25.11.14-04
25.11.14-05
25.11.14-07
25.11.14-09
opony nowe:
pneumatyczne w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 2,05
pneumatyczne używane w małych ciężarówkach o współ.obiążenia
≥ 121
2,05
pneumatyczne używane w dużych ciężarówkach o współ.obiążenia
< 121
1,02
do kół napędzanych i sterowanych używane w pojazdach rolniczych, leśnych i podobnych 0,10
w rodzaju używanych
w maszynach do robót ziemnych
0,10
pneumatyczne
w rodzaju stosowanych w przemysle
0,10
inne, gdzieindziej nie wymienione
(wlaczając minitraktory i kultywatory napedzane silnikiem)
0,10
  25.12.10-30.00
25.12.10-50
25.12.10-90
25.11.20
opony używane regenerowane (bieżnikowane):
w rodzaju używnych
w samochodach osobowych
1,05
w rodzaju używanych
w autobusach i samochodach ciężarowych
0,52
w rodzaju używanych w lotnictwie i pozostałe 0,10
opony używane nieregenerowane (niebieżnikowane)
opony używane pneumatyczne 3,07

Objasnienia:
1)Nie dotyczy opakowan majacych bezposredni kontakt z produktami leczniczymi okreslonymi w Ustawie(Dz.U. Nr. 126)
2) Nie dotyczy palet drewnianych
4) Cynkowo-weglowo, alkaliczne, cynkowo-powietrzne
5) Litowo, litowo-jonowe
6) Niklowo-wodorkowe

  DO POBRANIA

          Przygotowaliśmy dla Państwa materiały, które można pobrać z naszej strony w celu późniejszego wydrukowania lub przeglądania.

  • Zezwolenie na prowadzenie działąlności w zakresie odzysku odpadów innych niz niebezpieczne (format PDF) Pobierz
  • Decyzja w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uwzględniającego wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (format PDF) Pobierz
  • Prezentacja - "Selektywna zbiórka i przetwórstwo odpadów komunalnych" (MS PowerPoint) Pobierz


(c) 2004 www.eko-sam.pl, Email: ekosam@eko-sam.pl Tel: (48)369-91-93 Fax: (48) 369-91-93